Harmoničky pro větší

Harmonika je jedním z nejjednodušších hudebních nástrojů, který si děti mohou osvojit, a proto je hra na ni vhodná už pro nejmladší děti. Nejenže zvládnutý hudební nástroj přináší dětem neskutečnou radost z muzicírování a rozvijí v nich hudební cit a vztah k hudbě jako takové, ale také pomáhá jako prevence vzniku různých respiračních onemocnění a je doporučována i logopedy pro svůj přínos v rozvoji řeči.

Všeobecné informace

Pro koho kurz je? pro děti od  5 – 6 let
Jsou na kurzu rodiče? ne
Kolik lekcí kurz obsahuje? 17 lekcí / 1.  pololetí;  18 lekcí /2. pololetí
Lze lekce nahrazovat? ne
Jaké je kurzovné? 2 975 Kč* (175 Kč/lekce)
Jaká je délka trvání jedné lekce? 45 – 50 minut
Kolik dětí je v jedné skupině? 4 – 6 dětí

* Cena je včetně DPH a je na jedno pololetí. Pokud nebude možné na kroužek chodit z důvodu epidemiologických nařízení, bude Vám vrácena plná cena.

Rozvrh na školní rok 2021/2022

Každou středu od 16:30 – 17:15 ve Skřítkách ve škole při ZŠ Jánského, Praha 13
Ukázkové hodiny 1. pololetí* 2. pololetí*
Ve čtvrtek 9.9.2021 od 16:30 16.9.2021 – 27.1.2022 3.2.2022 – 9.6.2022

* Na konci každého pololetí bude ukázková hodina pro rodiče. V prvním pololetí bude také Vánoční koncert a to 16.12.2021

Anotace 

Individuální hodiny jsou vždy přizpůsobeny potřebám daného dítěte.

Než začne lekce, děti mají k dispozici různé hudební nástroje (flétny, harmoniky, xylofon, kytaru, Orffovy nástroje atd.). Tyto nástroje si mohou osahat, zkoušet si na ně hrát.
Pak následuje celé spektrum aktivit, které jsou seřazeny tak, aby stále udržovaly pozornost dítěte. Vždy se však bude jednat o tyto čtyři hlavní tematické okruhy:

  • Rytmizace, artikulace  – zpěv, aktivní rytmická cvičení vycházející mimo jiné i z Hejného metody, artikulační cvičení procvičující motoriku mluvidel.
  • Dechová cvičení – aktivně stavěná část hodiny – pohyb dětí při aktivitě, soutěže. Aktivity vychází z metodik logopedické prevence.
  • Hudební teorie – zábavné seznámení se se základními pojmy jako je houslový klíč, nota, rytmus, stupnice – vše formou hry a tvoření. Možnost si vše osahat, zažít, ochutnat. Nácvik hudebního cítění a sluchu.
  • Samotná hra na harmoniku – nácvik techniky, nácvik písniček, samostatná tvorba dětí (koncert). Děti zvládnout hrát první písničky hned po prvních pár hodinách.

Děti si mohou harmoniku (Ladění: C dur, značka Hohner) půjčit anebo zakoupit. Cena harmoniky je 179 Kč s DPH. Za stejnou cenu je lze koupit i u mě.

Děti budou hrát z učebnice vytvořené přímo pro tyto lekce.

Přihlášky 

Zaujal vás kurz?

Přijďte na ukázkovou hodinu. Online formulář s přihláškou na ukázkovou hodinu je zde.

Je také možné se přihlásit na hodiny. Online formulář naleznete zde.