Harmoničky

Harmonika je jedním z nejjednodušších hudebních nástrojů, který si děti mohou osvojit, a proto je hra na ni vhodná už pro nejmladší děti. Nejenže zvládnutý hudební nástroj přináší dětem neskutečnou radost z muzicírování a rozvijí v nich hudební cit a vztah k hudbě jako takové, ale také pomáhá jako prevence vzniku různých respiračních onemocnění a je doporučována i logopedy pro svůj přínos v rozvoji řeči.

Všeobecné informace

Pro koho kurz je? pro děti od  4 – 6 let
Jsou na kurzu rodiče? ne
Kolik lekcí kurz obsahuje? 15 lekcí/ pololetí
Lze lekce nahrazovat? ne
Jaké je kurzovné? 2 250 Kč* respektive 2 100 Kč při pokračování
Jaká je délka trvání jedné lekce? 45 – 50 minut
Kolik dětí je v jedné skupině? 4 – 6

* Cena je včetně DPH a je na jedno pololetí. Pokud nebude možné na kroužek chodit z důvodu vládního nařízení, bude Vám vrácena částka 150 Kč/neuskutečněná hodina.

Rozvrh 2020/2021

Každé pondělí od 16:15 – 17:10 ve Skřítkách ve škole při ZŠ Jánského, Praha 13
Každou středu od 17:15 – 18:00 ve Skřítkách ve škole při ZŠ Jánského, Praha 13
Ukázkové hodiny 1. pololetí* 2. pololetí
21.9.2020 od 16:15 a 30.9.2020 od 17:15 5.10.2020 – 25.1.2021 1.2.2021 – 17.5.2020
  • na konci každého pololetí bude ukázková hodina pro rodiče.

Anotace 

Než začne lekce, děti mají k dispozici různé hudební nástroje (flétny, harmoniky, xylofon, kytaru, Orffovy nástroje atd.). Tyto nástroje si mohou osahat, zkoušet si na ně hrát.
Na začátku každé lekce se děti pozdraví a přivítají s maňáskem kocourka, který je provází po celou hodinu a s kterým si společně zazpívají úvodní písničku, kterou doprovází rytmickými nástroji.
Pak následuje celé spektrum aktivit, které jsou seřazeny tak, aby stále udržovaly pozornost dítěte. Vždy se však bude jednat o tyto tři hlavní tematické okruhy:

  • Dechová cvičení – aktivně stavěná část hodiny – pohyb dětí při aktivitě, soutěže
  • Hudební teorie – zábavné seznámení se se základními pojmy jako je houslový klíč, nota, rytmus, stupnice – vše formou hry a tvoření. Možnost si vše osahat, zažít, ochutnat.
  • Samotná hra na harmoniku – nácvik techniky, nácvik písniček, samostatná tvorba dětí (koncert)

Děti si mohou harmoniku (Ladění: C dur, značka Hohner) půjčit anebo zakoupit. Cena harmoniky je 179 Kč s DPH. Za stejnou cenu je lze koupit i u mě. Domů budou také dostávat „noty“ s písničkami, které jsme se již naučili a všechny své „výrobky“, které při hodině vytvoří.

Přihlášky 

Zaujal vás kurz?

Přijďte na ukázkovou hodinu. Online formulář s přihláškou na ukázkovou hodinu je zde.

Je také možné se přihlásit na hodiny. Online formulář naleznete zde.