Individuální výuka – Harmoničky

Harmonika je jedním z nejjednodušších hudebních nástrojů, který si děti mohou osvojit, a proto je hra na ni vhodná už pro nejmladší děti. Nejenže zvládnutý hudební nástroj přináší dětem neskutečnou radost z muzicírování a rozvijí v nich hudební cit a vztah k hudbě jako takové, ale také pomáhá jako prevence vzniku různých respiračních onemocnění a je doporučována logopedy pro svůj přínos v rozvoji řeči.

Všeobecné informace

Pro koho kurz je? pro děti od  3 – 6 let
Jsou na kurzu rodiče? nedoporučuji to, ale lze se domluvit
Kolik lekcí kurz obsahuje? cca 15 lekcí za pololetí/ individuální domluva
Lze lekce nahrazovat? ano
Jaké je kurzovné? 400 Kč/ hodinu
Jaká je délka trvání jedné lekce? 45 – 50 minut
Kolik dětí je v jedné skupině? 1 – 2

* Cena je včetně DPH a je na jedno pololetí. Pokud nebude možné na kroužek chodit z důvodu epidemiologických nařízení, bude Vám vrácena plná cena.

Rozvrh 2021

Vše záleží na individuální domluvě.

Anotace 

Individuální hodiny jsou vždy přizpůsobeny potřebám daného dítěte.

Než začne lekce, děti mají k dispozici různé hudební nástroje (flétny, harmoniky, xylofon, kytaru, Orffovy nástroje atd.). Tyto nástroje si mohou osahat, zkoušet si na ně hrát.
Pak následuje celé spektrum aktivit, které jsou seřazeny tak, aby stále udržovaly pozornost dítěte. Vždy se však bude jednat o tyto čtyři hlavní tematické okruhy:

  • Rytmizace – zpěv, aktivní rytmická cvičení vycházející mimo jiné i z Hejného metody.
  • Dechová cvičení – aktivně stavěná část hodiny – pohyb dětí při aktivitě, soutěže. Aktivity vychází z metodik logopedické prevence.
  • Hudební teorie – zábavné seznámení se se základními pojmy jako je houslový klíč, nota, rytmus, stupnice – vše formou hry a tvoření. Možnost si vše osahat, zažít, ochutnat. Nácvik hudebního cítění a sluchu.
  • Samotná hra na harmoniku – nácvik techniky, nácvik písniček, samostatná tvorba dětí (koncert). Děti zvládnout hrát první písničky hned po prvních pár hodinách.

Děti si mohou harmoniku (Ladění: C dur, značka Hohner) půjčit anebo zakoupit. Cena harmoniky je 179 Kč s DPH. Za stejnou cenu je lze koupit i u mě. Domů budou také dostávat „noty“ s písničkami, které jsme se již naučili a všechny své „výrobky“, které při hodině vytvoří.