Individuální výuka – Harmoničky

Harmonika je jedním z nejjednodušších hudebních nástrojů, který si děti mohou osvojit, a proto je hra na ni vhodná už pro nejmladší děti. Nejenže zvládnutý hudební nástroj přináší dětem neskutečnou radost z muzicírování a rozvijí v nich hudební cit a vztah k hudbě jako takové, ale také pomáhá jako prevence vzniku různých respiračních onemocnění a je doporučována i logopedy pro svůj přínos v rozvoji řeči.

Všeobecné informace

Pro koho kurz je? pro děti od  3 – 6 let
Jsou na kurzu rodiče? nedoporučuji to, ale lze se domluvit
Kolik lekcí kurz obsahuje? cca 15 lekcí za pololetí
Lze lekce nahrazovat? ano
Jaké je kurzovné? 400 Kč/ hodinu  respektive 500 Kč/hodinu/osobu, pokud budou ve skupině 2 děti
Jaká je délka trvání jedné lekce? 45 – 50 minut
Kolik dětí je v jedné skupině? 1 – 2

Rozvrh 2020/2021

Vše záleží na individuální domluvě.

Anotace 

Individuální hodiny jsou vždy přizpůsobeny potřebám daného dítěte.

Než začne lekce, děti mají k dispozici různé hudební nástroje (flétny, harmoniky, xylofon, kytaru, Orffovy nástroje atd.). Tyto nástroje si mohou osahat, zkoušet si na ně hrát.
Na začátku každé lekce se děti pozdraví a přivítají s maňáskem kocourka, který je provází po celou hodinu a s kterým si společně zazpívají úvodní písničku, kterou doprovází rytmickými nástroji.
Pak následuje celé spektrum aktivit, které jsou seřazeny tak, aby stále udržovaly pozornost dítěte. Vždy se však bude jednat o tyto tři hlavní tematické okruhy:

  • Dechová cvičení – aktivně stavěná část hodiny – pohyb dětí při aktivitě, soutěže.
  • Hudební teorie – zábavné seznámení se se základními pojmy jako je houslový klíč, nota, rytmus, stupnice – vše formou hry a tvoření. Možnost si vše osahat, zažít, ochutnat.
  • Samotná hra na harmoniku – nácvik techniky, nácvik písniček, samostatná tvorba dětí (koncert)

Děti si mohou harmoniku (Ladění: C dur, značka Hohner) půjčit anebo zakoupit. Cena harmoniky je 179 Kč s DPH. Za stejnou cenu je lze koupit i u mě. Domů budou také dostávat „noty“ s písničkami, které jsme se již naučili a všechny své „výrobky“, které při hodině vytvoří.