Individuální výuka Harmoničky

Harmonika je jedním z nejjednodušších hudebních nástrojů, který si děti mohou osvojit, a proto je hra na ni vhodná už pro nejmladší děti. Nejenže zvládnutý hudební nástroj přináší dětem neskutečnou radost z muzicírování a rozvijí v nich hudební cit a vztah k hudbě jako takové, ale také pomáhá jako prevence vzniku různých respiračních onemocnění a je doporučována i logopedy pro svůj přínos v rozvoji řeči.

Všeobecné informace

Pro koho kurz je? pro děti od  3 – 6 let
Jsou na kurzu rodiče? nedoporučuji to, ale lze se domluvit
Kolik lekcí kurz obsahuje? cca 15 lekcí za pololetí/ individuální domluva
Lze lekce nahrazovat? ano
Jaké je kurzovné? 400 Kč/ hodinu
Jaká je délka trvání jedné lekce? 45 – 50 minut
Kolik dětí je v jedné skupině? 1 – 2

* Cena je včetně DPH a je na jedno pololetí. Pokud nebude možné na kroužek chodit z důvodu epidemiologických nařízení, bude Vám vrácena plná cena.

Rozvrh 2021

Vše záleží na individuální domluvě.

Anotace 

Individuální hodiny jsou vždy přizpůsobeny potřebám daného dítěte.

Lekce jsou zasazeny do příběhu Opičí kapely, která se chystá na velké turné po celém světe. Děti, opičky, se před každým vystoupením musí pořádně rozcvičit, než začne velký koncert. A jak se takové opice před hraním rozcvičují? Je u toho mnoho pohybu, smíchu a zábavy. 🙂

Naprosto přirozenou cestou se na každé hodině dotkneme těchto témat:

  • Rytmizace, artikulace  – zpěv, aktivní rytmická cvičení vycházející mimo jiné i z Hejného metody, artikulační cvičení procvičující motoriku mluvidel.
  • Dechová cvičení – aktivně stavěná část hodiny – pohyb dětí při aktivitě, soutěže. Aktivity vychází z metodik logopedické prevence.
  • Hudební teorie – zábavné seznámení se se základními pojmy jako je houslový klíč, nota, rytmus, stupnice – vše formou hry a tvoření. Možnost si vše osahat, zažít, ochutnat. Nácvik hudebního cítění a sluchu.
  • Samotná hra na harmoniku – nácvik techniky, nácvik písniček, samostatná tvorba dětí (koncert). Děti zvládnout hrát první písničky hned po prvních pár hodinách.

Děti si mohou harmoniku (Ladění: C dur, značka Hohner) půjčit anebo zakoupit. Cena harmoniky je 179 Kč s DPH. Za stejnou cenu je lze koupit i u mě.

Děti budou hrát z učebnice vytvořené přímo pro tyto lekce.

Více informací 

Zaujal vás kurz? Pokud chcete vědět víc, neváhejte mne kdykoliv kontaktovat

Tel: +420 724 770 980

email: info@alencinsvet.cz