Nezbedný jazýček

Logopedická prevence v rámci individuálních sezení i skupinových lekcí pro děti od 2,5 do 6 let.

Hravou a nenásilnou formou si děti procvičí svou pusinku tak, aby jim nezbedné hlásky nedělaly vrásky. Dechová cvičení, artikulační cvičení, jemná i hrubá motorika, slovní zásoba a schopnost souvisle se vyjadřovat. To vše je součástí speciálně připravených lekcí malých dobrodruhů, kteří budou poznávat svět kolem sebe. Tento kurz rozhodně nenahradí návštěvu logopedie, ale může být dobrým pomocníkem a vhodnou prevencí.

Všeobecné informace

Pro koho kurz je? pro děti od  2,5 – 6 let
Jsou na kurzu rodiče? ne
Kolik lekcí kurz obsahuje? 18 lekcí /1.  pololetí;  18 lekcí / 2. pololetí
Lze lekce nahrazovat? ne
Jaké je kurzovné? 2 975 Kč* (175 Kč/lekce)
Jaká je délka trvání jedné lekce? 45 – 50 minut
Kolik dětí je v jedné skupině? 4 – 6 dětí

* Cena je na jedno pololetí. V případě pandemických opatření, která by zastavila činnost tohoto kroužku, Vám budou obratem vráceny peníze za nevychozené lekce ve 100% výši.

Rozvrh na školní rok 2021/2022

Každé pondělí od 16:15 – 17:00 ve Skřítkách ve škole při ZŠ Jánského, Praha 13
Ukázková hodina 1. pololetí* 2. pololetí*
KAŽDÁ PRVNÍ HODINA 13.9.2021 – 17.1.2022 24.1.2022 – 30.5.2022

* Na konci každého pololetí bude ukázková hodina pro rodiče.

Anotace 

Průvodní cvičení typu dechová cvičení, fonační cvičení, artikulační cvičení, motorika jemná i hrubá, grafomotorika, sluchová percepce, zraková percepce, rytmické schopnosti, jazykové dovednosti….uf, to bude nuda.

Ale vůbec ne! Na děti čeká 18 světů, které je nutné prozkoumat, něco se o nich naučit, a pak o nich vyprávět do cestovatelského deníku. Vše výše zmíněné bude součástí hodin, ale krásně zabaleno do příběhu tajuplné země, kterou ten den budeme zrovna objevovat.

Dítě si pusinku bude cvičit, ale vše bude probíhat nenápadnou formou. Cílem je v dětech vzbudit nadšení a zájem o svět kolem nás a následně děti učit o tom, co zažily, souvisle vyprávět. A k tomu je zapotřebí mrštného jazýčku a nezbedné, pořádně protažené pusinky.

HODINY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADÍ NÁVŠTĚVU LOGOPEDA. NA HODINÁCH NEBUDE DOCHÁZET K ODVOZOVÁNÍ ŽÁDNÝCH HLÁSEK! TO JE V DIKCI LOGOPEDŮ. 

Více informací 

Zaujal vás kurz? Pokud chcete vědět víc, neváhejte mne kdykoliv kontaktovat

Tel: +420 724 770 980

email: info@alencinsvet.cz

Přihlášky 

Zaujal vás kurz?

Přijďte na ukázkovou hodinu. Online formulář s přihláškou na ukázkovou hodinu je zde.

Je také možné se přihlásit na hodiny. Online formulář naleznete zde.